გზავნილის სტატუსის შემოწმება

გზავნილის მიღება
საქართველოში

მიიღეთ გზავნილები ბარათზე სახლიდან გაუსვლელად!

ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია
«ფულადი გზავნილები KoronaPay»

visa master maestro

როგორ ჩარიცხოთ გზავნილი

სერვისით სარგებლობა და გადარიცხვა ბარათზე შესაძლებელია ორი ხერხით: საიტზე და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით.
ორივე ვარიანტი ხელმისაწვდომია მთელი დღე-ღამის განმავლობაში.

 • ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია «ფულადი გზავნილები KoronaPay» 6+

  mob
 • შესვლა და რეგისტრაცია

  პირველ შესვლისას ავირჩევთ საქართველოს, მივუთითებთ საკუთარი მობილური ტელეფონის ნომერს, ვაჭერთ «კოდის მიღება შესასვლელად» და შეგვყავს მიღებული პაროლი

  mob
 • შემომავალი გზავნილი

  ფულადი სახსრების შემოსვლის შემთხვევაში, რომელთა ჩარიცხვა შესაძლებელია დისტანციურად, ისტორიაში გამოჩნდება ღილაკი «გზავნილის მიღება ბარათზე» – და ვაჭერთ მას

  mob
 • ბარათზე ჩარიცხვა

  თანხის დანახვისას, რომელიც ხელმისაწვდომია ასეთი ხერხით მისაღებად, ვადასტურებთ ჩვენს განზრახვას «ბარათზე ჩარიცხვის» ოპციის მეშვეობით

  mob
 • მიმღების გვარი, სახელი და მამის სახელი

  ვავსებთ გადარიცხვის მიმღების ველებს „გვარი, სახელი, მამის სახელი“ და ვაჭერთ «ჩარიცხვას»

  mob
 • საბანკო ბარათის
  ნომერი

  შეგვყავს საბანკო ბარათის ნომერი. ვასრულებთ ოპერაციას

  mob

იხილეთ ინსტრუქცია, როგორ ჩარიცხოთ გზავნილი ბარათზე მობილური აპლიკაციის მეშვეობით

ფულადი სახსრების ბარათზე მიღების პირობები

გზავნილის დისტანციურად მისაღებად გამოიყენეთ საქართველოს ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული VISA და Mastercard (მათ შორის Maestro), რომლებითაც მხარდაჭერილია MoneySend/VisaDirect ტექნოლოგიები.

ფულადი სახსრების გადარიცხვა ბარათზე ხორციელდება ლარში. გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ ხერხს გააჩნია გარკვეული შეზღუდვები.

ლიმიტები:

კლიენტის ოპერაციების რაოდენობათა მიხედვით:

 • 2 გზავნილი ერთ დღეში
 • 10 გზავნილი 30 დღის განმავლობაში ზედიზედ

გადარიცხვათა თანხის მიხედვით:

 • 1 000 000 რუბ. (ეკვივალენტი ვალუტაში) – 30 დღის განმავლობაში ზედიზედ;
 • 1 500 000 რუბ. (ეკვივალენტი ვალუტაში) – 60 დღის განმავლობაში ზედიზედ;
 • 2 000 000 რუბ. (ეკვივალენტი ვალუტაში) – 90 დღის განმავლობაში ზედიზედ;
 • ერთ ჯერზე შეიძლება გადარიცხვის მიღება თანხით, რომელიც არ აღემატება 600 000 რუბ. (ეკვივალენტი ვალუტაში) რფ-დან გადმორიცხვისას, 10 000$ - სხვა ქვეყნებიდან გადმორიცხვისას.

«კითხვა-პასუხი»

ბარათზე გზავნილის მიღებისას, მოქმედებს თუ არა საკომისიო?

საქართველოში გზავნილის მიღება საბანკო ბარათზე ხორციელდება საკომისიოს გარეშე.

ფულადი გზავნილის საბანკო ბარათზე მიღების ვადა?

როგორც წესი, ფულადი სახსრების ბარათზე მიღება სწრაფად ხდება*, რაც ამცირებს მათი მიღების ვადას.

როგორი იქნება კურსი გზავნილის კონვერტაციისას სხვა ვალუტაში?

ვალუტის კონვერტაციის კურსს ადგენს რნკო „პლატიოჟნი ცენტრ“ (შპს) ფულადი გზავნილის მიღების მომენტისთვის.

როგორ გავიგო ჩემთვის გამოგზავნილი ფულადი გზავნილის ნომერი?

თუ ელოდებით ფულად გზავნილს «ზოლოტაია კორონას» მეშვეობით, დააყენეთ თქვენს ტელეფონზე მობილური აპლიკაცია «ფულადი გზავნილები KoronaPay», სადაც განყოფილებაში «ისტორია» აისახება სრული ინფორმაცია შემოსული გზავნილების შესახებ, მათ შორის გზავნილის ნომერი.

გარდა ამისა, გამგზავნს შეუძლია გზავნილის გაფორმებისას გამოიყენოს სერვისის შეტყობინებების ფუნქცია ან დამოუკიდებლად შეგატყობინოთ ნომერი.

ინფორმაცია გაგზავნილი ან მიღებული გზავნილების შესახებ ხელმისაწვდომია ავტორიზაციის შემდეგ განყოფილებაში «ისტორია»:

 • მობილურ აპლიკაციაში «ფულადი გზავნილები KoronaPay»
 • პირად კაბინეტში «ზოლოტაია კორონას» საიტზე – koronapay.com

რა უნდა ვქნა, თუ გამგზავნმა გვარი, სახელი შეცდომით მიუთითა?

ფულადი გზავნილის მონაცემებში ცვლილების შეტანა შეუძლია მხოლოდ გამგზავნს. შეატყობინეთ გამგზავნს, რომ მან დაუშვა შეცდომა გზავნილის გაფორმებისას, სცადეთ განმეორებით მიიღოთ გზავნილი მას შემდეგ, რაც გამგზავნი შეიტანს ცვლილებას გზავნილში.